English

Síň slávy IGS

“Sklo pro mne není subjektem mého vyjádření, je pouze prostředkem k dosažení neznámých cílů...Sklo neglorifikuji. Je možné s ním nakládat různě, i proti zaběhnuté představě o něm, tedy i ošklivě - sám jsem termín OŠKLIVÉ SKLO na začátku šedesátých let razil. Tím ale nemyslím, že sklo vždy takové musí být. Chci říci jen to, že jdu-li za výraznou myšlenkou, ne ozdobou, tak tedy bezohledně, že z toho skla i kůži sedřu, až na krev, bude-li třeba.”
Vladimír Kopecký

Profesor Vladimír Kopecký je věčně mladým doyenem českého sklářství a současně dnes jedním z nejvíce ceněných českých umělců malby, grafiky, instalace a performance. Vysoce hodnocené jsou i jeho sklářské práce do architektury doma i v zahraničí, například v USA, Holandsku, Japonsku, Německu, aj. Vystudoval na školách v Kamenickém Šenově, Novém Boru a pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od začátku patřil k nejvýznamnějším žákům legendárního profesora Josefa Kaplického.

Od padesátých let minulého století, kdy získal své první z mnoha ocenění - Zlatou medaili na EXPO ´58 v Bruselu - se stal svým uměním známým i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve třech desítkách nejvýznamnějších českých a zahraničních sbírek moderního umění a skla, za všechny jmenujme Národní galerii v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Museum v Corningu, USA, Museum v japonské Toyamě. Pro své posluchače, které učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze mezi lety 1990 – 2008, se stal ikonou, kterou respektují pro jeho umělecké výsledky, milují pro jeho rozhled, laskavost, nekonečnou podporu i dar slova, díky kterému je také považován za filozofujícího básníka.

České a světové autorské sklo Vladimír Kopecký obohatil nejen výchovou svých studentů k absolutní tvořivosti, ale především svými díly a malbou na skle, v níž se objevují jeho minimalistické, ale současně velmi expresivní ideje. Pro to všechno mu byla udělena v roce 2009 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a Mezinárodní sklářské symposium v Novém Boru v roce 2021 si považuje za čest uvést tohoto velkého umělce do své síně slávy.

Performance Vladimíra Kopeckého na IGS 2015