English

Aktuality

Jak to vidí tajemnice I. IGS

Jubilejní XV. ročník Mezinárodního sklářského sympozia IGS se uskuteční od 3. do 6. října 2024 v severočeském Novém Boru a přilehlém okolí. Od jarních měsíců probíhají přípravy, aby byla zajištěna účast více než čtyř desítek vybraných výtvarníků nebo tvůrčích dvojic z 15 zemí světa.
Budou tvořit svá díla ve spolupráci se špičkovými sklářskými řemeslníky nejrůznějších profesí, at’ už mistry foukači, brusiči, rytci či malíři skla, ale i odborníky v oblasti lehaného či stavovaného skla a dalších technik. K dispozici jim bude řada sklářských podniků i specializovaných dílen a provozů, jmenovitě Ajeto Lindava, Ave Clara v Polevsku, AZ Design, Crystalex CZ, Jílek Glassworks Kamenický Šenov, Kolektiv Ateliers, Lasvit, Novotný Glass, Pačinek Glass Kunratice, TGK Skalice, stejně jako dílenské zázemí sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Tato pracoviště budou návštěvníkům i odborné veřejnosti zpřístupněna a doprava zajištěna během Dne otevřených dveří.

Novoborská sklářská sympozia patří od svého vzniku k celosvětově nejvýznamnějším akcím v oblasti umělecké sklářské tvorby. Konají se nepřetržitě od r. 1982 v tříletých intervalech a jejich iniciátorem se stalo progresivní vedení tehdejšího československého sklářského koncernu Crystalex s podporou kulturních institucí. Organizačnímu výboru, v čele se sklářským výtvarníkem a designérem Pavlem Hlavou, se tehdy podařilo zajistit na akci ve státě za železnou oponou hojnou účast řady ikonických představitelů studiového skla ze Západu. Velkorysost pořadatele, technická vybavenost i mistrovství sklářů jim doslova vyrazilo dech, neboť doma byli zvyklí pracovat u menších sklářských pícek. Pro vybrané sklářské týmy z Novoborska pak bylo otázkou prestiže a řemeslné cti předvést své dovednosti.

Podmínky pro pořádání sympozií se s privatizací a restrukturalizací sklářského průmyslu podstatně změnily. Po roce 1989 se rozpadly obří koncerny, vznikala nová studia a menší výrobní podniky, některé sklárny se vracely do rukou původních majitelů. Oživly tradice špičkového řemesla nejrůznějších sklářských specializací od hutní výroby po nejrozmanitější zušlechťovací techniky typické pro Novoborsko, které je již od 17. století neodmyslitelně spjaté s výrobou skla.

V průběhu uplynulých desetiletí se na sympóziích vystřídalo kolem šesti set umělců jak zvučných jmen, ale taktéž méně známých představitelů mladé generace, kterým byla dána příležitost, aby demonstrovali svůj talent. Postupně pozvání k účasti přijímali i tvůrci z jiných uměleckých odvětví, např. sochaři, kteří běžně pracují s tradičními sochařskými materiály či malíři, kteří mají potřebu si své umělecké koncepty ověřovat v prostorovém vyjádření, ale objevil se zde také filmový režisér, kostýmní designérka i další tvůrčí profese. Legendárními se staly performance profesora Vladimíra Kopeckého, které provozoval přes svůj pokročilý věk v prostorách sklářské hutě za hudebního doprovodu.

I letos během několika intenzivních pracovních dní dozajista vznikne řada zajímavých výtvorů, jejichž zrod budou moci návštěvníci sledovat, a ta nejzdařilejší se představí v poslední den sympozia v prostorách Sklářského muzea v Novém Boru. Zde probíhá rovněž výstava prací výtvarníka a designéra Pavla Hlavy ke stému výročí jeho narození. Připravuje se taktéž uvedení sklářského mistra Petra Novotného do Síně slávy. Účastnil se všech ročníků IGS, podporoval jejich udržení v letech nepřízně a před třiceti lety se stal spoluzakladatelem sklárny Ajeto v Lindavě. V Novém Boru pak vybudoval sklárnu Novotný Glass s muzeem, které zahrnuje unikátní kolekci sympoziálních uměleckých výtvorů. Kromě dalšího kulturního programu se v duchu tradice uskuteční i letos bezpočet neformálních setkání specialistů sklářského oboru z nejrůznějších profesí, galeristů, muzejních pracovníků, kurátorů apod.

Město Nový Bor se bezesporu jako hlavní pořadatel opět zhostí s celým pořadatelským týmem náročné organizační úlohy s profesionalitou a angažovaností, takže jubilejní XV. ročník Mezinárodního sklářského sympozia se dozajista stane nezapomenutelným. Malé město na severu Čech se počátkem října opět promění ve světovou sklářskou metropoli a upevní unikátní pozici regionu díky pestré nabídce technologií zpracování skla i široké škále rafinačních technik.

Pavla Rossini, PhD. Freelance curator and writer, lives in Copenhagen, Denmark and Prague, Czech Republic.


TRADICE A KONCEPCE XV. ROČNÍKU IGS

3. – 6. října 2024 Nový Bor, Česká republika
Motto: All you need is Glass…

Když se firma Crystalex v Novém Boru rozhodla poprvé uspořádat mezinárodní sklářské sympozium (IGS), psal se rok 1982. Michael Jacson vydal album Thriller, narodil se hokejista Tomáš Plekanec, herečka Jessica Biel a William, princ z Walesu. Tehdejší Československo bylo součástí východního bloku odděleného od zbytku světa „Železnou oponou.“ Na první IGS dorazilo 53 výtvarníků ze 14 zemí Evropy. Pro řadu místních sklářů to bylo první setkání se svobodným západním světem. Pro hosty z cizích zemí zase první setkání s místními řemeslníky. Na druhé sympozium v roce 1985 již dorazili výtvarníci ze Spojených států a Japonska. Odvahu tehdejších zakladatelů, úžas světových výtvarníků nad šikovností místních sklářů a technické možnosti malého města „kdesi na východě Evropy“ známe již jen ze vzpomínek pamětníků. Nadšení a unikátní tvůrčí atmosféra, radost ze setkávání zůstávají. Sklářský svět se od té doby spojuje každé tři roky zde, v Novém Boru, v malém městě na severu Čech.

Od roku 2009 je hlavním pořadatelem IGS město Nový Bor. Realizuje jej ve spolupráci s významnými firmami regionu, které ve svých provozech hostí pozvané skláře. Své zázemí a odbornou podporu poskytují také sklářské školy v Novém Boru a Kamenickém Šenově, hlavním partnerem akce je již tradičně Liberecký kraj. Jubilejní 15. sympozium IGS se zde v Novém Boru uskuteční ve dnech 3. – 6. října 2024.
Bude nám ctí, pokud se rozhodnete být jeho součástí.

Kromě výtvarníků a sklářských tvůrců se sem pravidelně sjíždějí také kurátoři sklářských institucí, sběratelé, galeristé, publicisté a teoretici. Účastníci jsou pečlivě vybíráni kurátorem a přípravným týmem tak, aby výsledek byl co nejpestřejší. Zastoupeni jsou sklářští výtvarníci i umělci z jiných oborů, designéři, studenti… ženy i muži z různých koutů světa, příslušníci různých generací. K dispozici dostávají nejen organizační zázemí sekretariátu sympozia, ale především výrobní kapacity celkem dvanácti subjektů (Ajeto Lindava, Ave Clara Polevsko, AZ Design, Crystalex CZ, Kolektiv Ateliers, Novotný Glass, Pačinek Glass Kunratice, Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Sklárna Jílek Kamenický Šenov, TGK Skalice u České Lípy, SUPŠ Kamenický Šenov a VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor). Rozdělení účastníků do jednotlivých provozů je přizpůsobeno charakteru jejich práce. Kromě samotné realizace skleněných prací a jejich výstavy je součástí sympozia bohatý doprovodný program.

Tradice IGS trvá již více než čtyřicet let. Podařilo se jej uspořádat každé tři roky navzdory rozpadu původního státu, privatizace původního pořadatele, koronavirové pandemii a mnoha dalším překážkám. Každý ročník je jiný, neopakovatelný, hektický a nezapomenutelný. Přijeďte i Vy zažít IGS, těšíme se na Vás.

All you need is Glass,
It´s easy…
Glass is all you need!

Za přípravný tým IGS,
Eliška Vavříčková, kurátor
Sklářské muzeum Nový Bor


Sklářský svět přišel o mistra Petra Novotného

„Všechno bych snesl, ale nejvíc mě s**re, že nemůžu nic dělat,“ říkával v poslední době svým přátelům Petr Novotný. Světově proslulý sklář, pro něhož byla práce vším, v pátek 3. května 2024 po dlouhé nemoci zemřel. Bylo mu 72 let.

Pro sklo měl cit od boha. Ačkoliv neměl žádné „sklářské geny“, už jako mladému klukovi mu nevyzpytatelný materiál učaroval. Absolvoval sklářskou školu v Novém Boru a díky talentu a zejména tvrdé práci si záhy vydobyl respekt starých mistrů. Těm se vyrovnal nejen umem, ale i darem vyprávět, který se na huti vždycky cenil.

Říkal, že dobrý sklář je ten, který toho hodně umí. A čím víc toho dokáže, tím lepší je. Za svou řemeslnou zručnost obdržel v roce 1983 titul Mistr sklářských řemesel a umění, o tři roky později ho na sympoziu v nizozemském Leerdamu pasovali mezi tři nejlepší skláře na světě. Žák proslulého mistra Josefa Rozínka si mezitím stihnul jako vůbec první sklář ještě za totality postavil doma pícku, kde po práci v Crystalexu dělal vlastní věci. Zaměřil se na využívání starých tradičních sklářských technik a na výrobu historických replik.

Teprve sametová revoluce mu otevřela dveře ke skutečnému podnikání. S technologem Liborem Fafalou založil v roce 1991 úspěšnou sklárnu Ajeto v Lindavě, která šířila slávu tradičního českého sklářského řemesla po celém světě. Ajeto v roce 2017 prodali, Petr Novotný si ponechal provoz v Novém Boru a komplex hutě, muzea a restaurace přejmenoval na Novotný Glass Centrum. Součástí byla jeho vlastní umělecká škola, kde předával bohaté zkušenosti nastupující generaci sklářských řemeslníků a výtvarníků. Učil je, že musí být pracovití, ochotní a nebýt nafrnění.

Byl to sklář s velkým srdcem. Snad každý v Novém Boru zná Zdeňka Žigu alias Luigiho či Grýšu, jehož se Petr Novotný ujal, aby nemusel po smrti maminky do ústavu sociální péče. Díky němu má věčně usměvavý Grýša kde bydlet, zapracoval se na huti a přátelil se s Bořkem Šípkem nebo René Roubíčkem.

Tak jako „zachránil“ Grýšu, zachránil pro Nový Bor Mezinárodní sklářské sympozium IGS. V roce 1994 jej odvážně pořádal úplně sám, o tři roky později přesvědčil tehdejšího generálního ředitele Crystalexu, aby se jako organizátor připojil k němu a sklářské průmyslovce. Už dvakrát měl vstoupit do síně slávy IGS, dal však přednost, jak říkal, „zasloužilejším“ umělcům. Svolil k tomu až letos. Uveden do síně slávy bude v říjnu při jubilejním XV. ročníku sympozia in memoriam.

Přes všechny úspěchy se Petr Novotný nepovažoval za výtvarníka či podnikatele, ale vždy za skláře. Byl to fachman, který stál s píšťalou u pece i na Silvestra a mohli jste za ním přijít na pivo.


Jubilejnímu XV. ročníku IGS byla udělena záštita České komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO považuje projekt Mezinárodního sklářského sympozia za obecně prospěšný, a to i z hlediska národní i mezinárodní spolupráce, prezentace a předávání zkušeností, s předpoklady dobré organizační i umělecké úrovně. Komise shledala, že se jedná o projekt, který naplňuje Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví a souvisí s cíli Střednědobé strategie UNESCO. Akce tak má potenciál přispět k propagaci zápisu „Znalosti, řemeslo a dovednosti ruční výroby skla“ na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.


Prezident Petr Pavel udělil záštitu IGS 2024 v Novém Boru

Prezident České republiky Petr Pavel udělil záštitu Mezinárodnímu sklářskému sympoziu IGS 2024 v Novém Boru. Ocenil tak výjimečnost unikátního svátku sklářů, jeho společenský a kulturní význam a mezinárodní prestiž. Jubilejní XV. ročník sympozia, jediného svého druhu ve světě, proběhne od 3. do 6. října 2024. Veřejnosti se představí zhruba čtyři desítky výtvarníků a designerů z pěti kontinentů, kteří budou tvořit v dílnách místních sklářských firem a škol. Sklářské sympozium zaštiťuje z pozice hlavního pořadatele organizačně i finančně město Nový Bor.

„Mezinárodní sklářské sympozium dlouhodobě vyzdvihuje ruční sklářskou tradici a řemeslo, které jsou už po generace neodmyslitelně spjaté s Novým Borem a Libereckým krajem. Velmi nás proto těší, že v době, kdy UNESCO zařadilo ruční výrobu skla na seznam nehmotného kulturního dědictví, letošnímu trienále sympozia poskytl záštitu prezident České republiky, pan Petr Pavel. Věřím, že jeho podpora pomůže šířit výborné jméno českých sklářů jak v Česku, tak i v zahraničí a zároveň upevní a posílí důležitost dalšího rozvoje sklářství. Pevně doufám, že si pan prezident ve svém náročném programu najde čas a přijede na sympozium. My ho rádi přivítáme,“ řekl starosta Nového Boru a zároveň prezident IGS Jaromír Dvořák.


Skláři budou tvořit pod záštitou hejtmana Libereckého kraje

Žádosti pracovního týmu IGS o převzetí záštity nad akcí již vyhověl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Vedle významné finanční podpory ve výši 1 milion korun, kterou má IGS od Libereckého kraje smluvně zajištěnou, dostalo se převzetím záštity nad IGS místním sklářům i významné podpory morální. Pro všechny sklářské firmy, které na IGS participují a současně reprezentují nejrozšířenější výrobní odvětví v regionu, je převzetí záštity hejtmanem Libereckého kraje signálem, že udržení a rozvoj tradičního sklářského řemesla je vnímáno jako zásadní nejen pro Novoborsko, ale i pro Liberecký kraj a celou Českou republiku. Organizační tým přijímá postoj vedení Libereckého kraje jako ocenění jedinečnosti tohoto pracovního setkání sklářů z celého světa nejen po stránce obsahové, ale i jako ocenění dobré spolupráce veřejného a soukromého sektoru při jeho organizaci.


All You Need Is Glass
Nový Bor chystá jubilejní XV. ročník IGS

Jubilejní XV. ročník Mezinárodního sklářského sympozia IGS proběhne v Novém Boru od 3. do 6. října 2024. Veřejnosti se tak po třech letech opět představí několik desítek výtvarníků a designerů z celého světa, kterým sklářské firmy a školy na Novoborsku poskytnou své dílny a špičkové řemeslníky. Významný umělecký svátek, v němž se snoubí sklo, řemeslo a tradice, zaštiťuje od roku 2009 z pozice hlavního pořadatele organizačně i finančně město Nový Bor. Společně se sklářskými firmami investují nemalé finanční prostředky do společného projektu. Přes veškeré změny a krize, kterými sklářství prošlo, zůstává Novoborsko výjimečným regionem svou nabídkou technologií zpracování skla od strojní výroby, přes ruční práci v hutích až po nesmírně širokou škálu rafinačních technik. Taková koncentrace a bohatost sklářské výroby je zcela jedinečná a poskytuje tak i jedinečné podmínky pro konání IGS. Mezinárodní sklářské sympozium je světovým unikátem a letos již popatnácté zve všechny zájemce na čtyřdenní zážitkový maraton. Přes specifika jednotlivých ročníků, k nimž bezesporu patří jejich grafický design, zůstává zachována původní idea sympozia – setkání sklářů v prostředí společné tvůrčí práce. Vizuální podobu letošního ročníku IGS vytvořil grafický designér Tomáš Votoček. Inspirací mu byla žhavá sklovina, základ veškeré sklářské tvorby.

IGS žije jen díky spolupráci mnoha subjektů
V pořadatelském týmu mají vedle města, Sklářského muzea Nový Bor a sklářských škol v Novém Boru i Kamenickém Šenově své zástupce firmy Ajeto Lindava, Ave Clara Polevsko, Pačinek Glass Kunratice u Cvikova, Sklárna Jílek Kamenický Šenov a TGK Skalice u České Lípy a novoborské firmy AZ Design, Crystalex CZ, Kolektiv Ateliers, Lasvit a Novotný Glass. Spolupráce místní samosprávy, podnikatelských subjektů, muzejní instituce i škol dokazuje, že jsou si všichni vědomi významu a přínosu IGS pro město i sklářské firmy. Stejně tak se všichni hrdě hlásí ke sklářské tradici a sklářské řemeslo se snaží podporovat a propagovat, aby i dnes Nový Bor zaslouženě užíval přívlastek „město skla“. Pracovní tým v čele se starostou města a ředitelem sympozia Mgr. Jaromírem Dvořákem a kurátorkou IGS 2024 Mgr. Eliškou Vavříčkovou, kurátorkou Sklářského muzea Nový Bor, aktuálně intenzivně komunikuje s vybranými účastníky s cílem zajistit co nejpestřejší zastoupení světových destinací i sklářských technik.

Důležitá je i podpora
Výjimečná akce, která světu představuje Nový Bor, Liberecký kraj i Českou republiku jako významnou sklářskou destinaci, si zaslouží i výjimečnou podporu. Generálním partnerem IGS je Liberecký kraj, který sympozium podpoří částkou 1 milion korun, o morální podporu formou záštity požádalo město prezidenta Petra Pavla, za odborné instituce IGS zaštítilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podporu má IGS i od řady profesních organizací jako jsou Severočeská vodárenská společnost či Krajská hospodářská komora. Partnerem IGS je také Křišťálové údolí, značka oblasti, v níž se již téměř půl století snoubí jedinečná příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. Světovou úroveň a pověst českého sklářského řemesla se IGS navíc chystá potvrdit v době, kdy UNESCO zařadilo ruční výrobu skla na seznam nehmotného kulturního dědictví.

Programová struktura se nemění
Celkové programové rozložení sympozia se za poslední ročníky osvědčilo a zůstane tak zachováno i v roce 2024. Slavnostní zahájení IGS 2024 se uskuteční ve čtvrtek 3. října symbolicky v prostoru huti Ajeto v Lindavě, pátek a sobota budou věnovány tvorbě účastníků sympozia, v neděli 6. října pak proběhne vernisáž výstavy výsledků IGS 2024. Páteční program bude určen zejména pro odbornou veřejnost a zástupce médií, na širokou veřejnost bude cílit program v sobotu 5. října, kdy pořadatelské subjekty v rámci Dne otevřených dveří zpřístupní své hutě, dílny, ateliéry či vzorkovny a umožní sledovat světoznámé sklářské umělce během jejich tvorby. Paralelně s tím budou probíhat na náměstí Míru tradiční městské Sklářské slavnosti s bohatým kulturním a hudebním programem.

Jaromír Dvořák o sympoziu
„Během sympozia bude město samozřejmě lákat na setkání s významnými osobnostmi z oblasti sklářské tvorby, těšit se však návštěvníci mohou i na některé „neskláře“ z oblasti showbyznysu, na zajímavý doprovodný kulturní program i možnost návštěvy sklářských provozů a vzorkoven. Dopravu po „skleněné cestě“ opět zajistí speciální autobusová doprava i výletní vláček, chybět nebudou koncerty a výstavy, živé sochy a dronová show, obojí speciálně vytvořené pro IGS 2024,“ stručně představuje program starosta města Jaromír Dvořák a na závěr dodává: „Aktuálně probíhají jednání s partnery IGS o podpoře, řeší se propagace a možnosti repríz výstavy IGS, probíhá koordinace celého programu. Slavnostní zahájení bude zcela pod taktovkou firmy Ajeto v Lindavě, proběhne v prostoru sklářské huti, která v roce 2024 slaví 30 let své existence, a současně bude do Síně slávy IGS uveden zakladatel sklárny Petr Novotný. Za všech okolností podporoval české sklářské řemeslo a podílel se na záchraně tradice IGS v dobách jejího ohrožení nepříznivými vnějšími vlivy. Bez jeho významného přičinění by pravděpodobně IGS k XV. ročníku vůbec nedospělo.“

Sklářské muzeum a IGS
Historii IGS ve svém letošním výstavním plánu reflektuje i Sklářské muzeum Nový Bor. „Od 16. března je možno navštívit výstavu 100x Pavel Hlava ke stému výročí narození sklářského výtvarníka a designéra. Hlava pro podnik Borské sklo (později Crystalex) navrhoval ikonické vázy na jeden květ tzv. Kapky nebo dnes už legendární nápojové soubory Gina, Ideal či Isabelle. Stál u zrodu IGS jako člen organizačního výboru, a i s odstupem více než čtyřiceti let je nutno říci, že programová struktura i základní idea sympozia zůstaly dodnes zachovány v duchu tradice založené Crystalexem. Na 21. červen je pak připravena vernisáž výstavy mapující třicetiletou historii sklárny AJETO v Lindavě, kterou bude možno zhlédnout do 22. 9. 2024. A po ní už přijde na řadu výstava výsledků IGS,“ představuje plány muzea ředitelka Petra Ajšmanová.