English

Historie

Za úplným začátkem International Glass Symposia musíme zamířit do roku 1982, kdy se v Crystalexu v Novém Boru podařilo téměř nemožné. Myšlenka mezinárodního setkání sklářů v totalitním Československu se změnila v realitu. Crystalex do svých provozů pozval výtvarníky a designéry z celého světa. Přijelo téměř 50 umělců ze třinácti zemí, aby zde za asistence novoborských sklářů zrealizovali své tvůrčí záměry. Výsledkem jejich snažení bylo více než 300 exponátů. S odstupem devětatřiceti let nutno říci, že programová struktura i základní idea sympozia zůstaly dodnes zachovány v duchu tradice založené Crystalexem. A také řada umělců se do Nového Boru pravidelně vrací. Sympozium se přizpůsobilo době, návštěva umělců ze „západu“ již není žádnou exotikou a díky IGS můžeme celému světu stále ukazovat, že čeští skláři neztratili nic ze své pověstné řemeslné zručnosti. IGS se stalo jednou z nejvýznamnějších světových akcí v oboru uměleckého skla a za dobu své existence již hostilo na šest set umělců z celého světa. K posílení atraktivity sympozia pro širokou veřejnost jsou pravidelně mezi zvanými vedle sklářských výtvarníků i designeři, malíři, sochaři, architekti, osobnosti z oblasti šperkařství a módy, street artu i popkultury, představují se studenti uměleckých oborů a jejich pedagogové. Vlastní uměleckou tvorbu doplňuje kulturní program, čímž se každé IGS mění ve čtyřdenní zážitkový maraton. Světu tím IGS představuje Nový Bor, Liberecký kraj i Českou republiku jako významnou sklářskou destinaci. Má obrovský význam pro zdejší sklářský region, pro zviditelnění českého skla a českého sklářského řemesla ve světě, je velkým přínosem pro zachování nehmotného kulturního dědictví a v neposlední řadě plní významnou sbírkotvornou funkci.

První setkání sklářů v roce 1982 se stalo základním kamenem, k němuž v pravidelných tříletých intervalech přibývaly další. V letech 1982–2006 byl Crystalex (od roku 1993 Crystalex a.s.) pořadatelem dalších osmi ročníků sympozia, výjimkou byl rok 1994, kdy sympozium proběhlo pod názvem "Glass Ambitions 94" a uspořádaly ho společně firmy Egermann s.r.o. a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o. Vyhlášení úpadku a následné konkurzní řízení zabránily v roce 2009 zakladateli sympozia v pořádání jubilejního desátého ročníku. Tehdejší vedení města Nový Bor si velmi dobře uvědomovalo význam a přínos IGS pro město a usilovalo o pořadatelství, k němuž po poměrně složitém vyjednávání získalo od správce podniku Crystalex a.s. souhlas. Ke spolupráci pak město přizvalo sklářské firmy, které poskytly technické, organizační a personální zázemí k realizaci standardní náplně sympozia. Spolupořadateli X. ročníku IGS se staly společnosti Ajeto Czech Glass Graft s.r.o., Egermann s.r.o, SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Nový Bor, TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor a také Sklářské muzeum Nový Bor. X. ročník IGS tak byl unikátní z mnoha důvodů. Tvůrčí setkání proběhlo za změny hlavního pořadatele, za zcela nové organizace a po neobvykle krátkých přípravách. Mezi rozhodnutím města v lednu 2009 o uspořádání sympozia a jeho vlastní realizací v červnu 2009 uplynulo necelých šest měsíců. Logicky nebylo možné dodržet všechny tradice sympozia, jejichž nositelem byl Crystalex, i tím se však IGS 2009 stalo nezapomenutelným originálem v jeho historii. Tradice nebyla přerušena, desátý kámen byl položen a přes specifika jednotlivých ročníků stále zůstává zachována původní idea sympozia – setkání sklářů v prostředí společné tvůrčí práce, výměny názorů a zkušeností, získávání kontaktů a nových přátel.

Pro sympozium v roce 2012 byla charakteristická velmi silně obsazená studentská sekce a zajímavé výsledky tvorby začínajících umělců. Navíc se IGS prezentovalo s předstihem výstavou Zrozeno v ohni v prostorách Pražského hradu. Partnerství IGS přijalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a vyvinulo se v trvalou spolupráci. Veřejnost měla poprvé možnost se vydat po Skleněné cestě, která zavedla návštěvníky do řady ateliérů, galerií, vzorkoven, prodejen a dalších provozoven spojených se sklářskou výrobou, řemeslem a uměním.

IGS 2015 bylo pravděpodobně největší svým rozsahem. Pozvání k účasti obdrželo více než 70 osobností. Tím se však IGS dostalo na samotnou hranici kapacitních možností. Že se láska ke sklu dědí z otce na syna, ukázala během tohoto ročníku tvorba generačních dvojic. Na návrh kurátora IGS 2015 Mgr. Milana Hlaveše Ph.D. přinesl rok 2015 jako novinku Síň slávy IGS, do níž byli jako první uvedeni René a Miluše Roubíčkovi. V roce 2018 jejich společnost rozšířil Jiří Šuhájek. V roce 2021 nominaci přijal prof. Vladimír Kopecký.

Z historického hlediska jsou pro Českou republiku významná osmičková výročí. V říjnu 2018 jsme si připomínali 100. výročí vzniku samostatného Československa a současně jsme v Novém Boru vítali účastníky XIII. ročníku IGS, kterým jsme během závěrečného večera ve zkratce naši stoletou historii představili formou videomappingu. Do historie IGS se XIII. ročník zapsal dosud nejvyšším počtem pořadatelů. Spolupracujících subjektů bylo celkem 16 a ve svých provozech poskytli pracovní prostor pro více než 50 účastníků.

V roce 2021 se město Nový Bor stalo hlavním pořadatelem IGS již popáté a malé sklářské město na severu Čech se opět na přelomu září a října změnilo na pár dnů ve skutečnou světovou sklářskou metropoli. Ve srovnání s rokem 2009 sympozium nabylo daleko většího rozsahu. Zvýšil se počet pořadatelů i účastníků a IGS posílilo svou světovou prestiž. Přes veškeré změny, kterými prošlo sklářství a které se dotkly i IGS, zůstává Novoborsko výjimečným regionem svou nabídkou technologií zpracování skla od strojní výroby, přes ruční práci v hutích až po nesmírně širokou škálu rafinačních technik. Taková koncentrace a bohatost sklářské výroby je zcela jedinečná a poskytuje tak i jedinečné podmínky pro konání IGS. XIV. ročník však navždy zůstane v historii zapsán ve spojitosti s celosvětovou pandemií covid-19, která poznamenala jeho přípravy, průběh i výběr účastníků. Mottem Sklo bez hranic chtěli pořadatelé poukázat na širokou škálu možností tvorby, kterou sklo nabízí, a také charakterizovat organizační strukturu sympozia a spolupráci pořadatelských subjektů, kterými jsou město Nový Bor, sklářské firmy, sklářské školy i muzejní instituce z oblasti Novoborska. Dostalo však i další rozměr. Vyjadřovalo naději, že se sympozium podaří uskutečnit i navzdory podmínkám omezujícím cestování v důsledku celosvětové pandemie. Ještě na začátku roku 2021 nebylo jasné, zda se sympozium bude moci uskutečnit za přítomnosti veřejnosti a jaká opatření budou k jeho případné realizaci nutná. Pořadatelé proto zvažovali různé varianty, mezi nimi i uspořádání pouze českého, či česko-slovenského sympozia. Nakonec však začali sympozium připravovat v tradičním uspořádání. A podařilo se! S velkým štěstím sympozium proběhlo standardním způsobem v podmínkách uvolnění restrikcí mezi dvěma vlnami pandemie. A tým v čele s kurátorkou sympozia PhDr. Sylvou Petrovou mohl uvést do Síně slávy profesora Vladimíra Kopeckého.

Fenomén IGS stále žije a v roce 2024 přiloží do mozaiky kámen patnáctý. Každé ze sympozií bylo unikátní a ani jubilejní XV. ročník nebude jiný. A jaký vlastně bude? Na to si odpovíme koncem října 2024. Místo a materiál jsou neměnným základem tradice, avšak sklářská výroba a umění jsou živým, vůdčím a originálním fenoménem reflektujícím dobu. Přijeďte se přesvědčit, že All you need is glass!

za organizační tým IGS
RNDr. Alena Forgáčová
tajemnice IGS 2009-2021

Síň slávy IGS 2021 - prof. Vladimír Kopecký


Síň slávy IGS 2018 - Jiří Šuhájek


Síň slávy IGS 2015 - René Roubíček a Miluše Roubíčková


Odkaz na webové stránky:IGS 2012

Odkaz na webové stránky:IGS 2009

Odkaz na webové stránky: