English

Pavel Werner

IGS 2024: Ajeto / Lindava

Datum narození: *15. 4. 1942

Země původu: Česká republika
Země současného pobytu: Česká republika


Sochař, sklářský výtvarník, kreslíř a malíř, který nikdy nepřestal objevovat. Jeho doménou se staly expresivní plastiky z litého skla, kterým se soustavně věnuje již od 60. let. Rád experimentuje s různými strukturami povrchu a využívá přirozených vlastností skleněné hmoty.


Velká modrá, 1986, lité sklo

Chrám, 1986, lité sklo

láva, 2005, lité sklo

Vzdělání

1960–1966
studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru skla a glyptiky u Václava Plátka, od 1963 u Stanislava Libenského a Josefa Malejovského
1956-1960
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, oddělení tavená skleněná plastika a mozaika (prof. J. Černý a O. Žák)

Životopis

od 2006
výhradně volná tvorba
1997-2006
ředitel, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1991-1997
pedagog, Střední průmyslová škola sklářská, oddělení broušení a malování skla
1967-1976
pedagog Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, oddělení broušeného skla

Samostatné výstavy

2017
Pavel Werner: Sklo / plastika / malba / kresba, Sklářské muzeum Nový Bor
2013
Pavel Werner: Sklo, kresba, Hrad Špilberk, Brno
2012
Severočeské muzeum Liberec
2011
Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek
2008
Muzeum novojičínska Fulnek
2008
Galerie Welti, Düsseldorf, SRN
2007
Pavel Werner: Sklo, obrazy, kresby, Galerie Glass arts, České Budějovice
2005
Pavel Werner: Lité sklo, Sklářské muzeum, Kamenický Šenov
2002
Sklářské muzeum Nový Bor
1989
Kunst-form International, Vídeň
1988-1989
Pavel Werner: Sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
1986, 1988
Ústav makromolekulární chemie Praha

Společné výstavy (výběr)

2012/2013
Vše nejlepší! České sklářské umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009
Connections 2009, Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika, Mánes, Praha
2006
Sklo a světlo: 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově, Galerie design centra ČR, Praha, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988
Sklo, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/1988
Trienále řezaného a rytého skla: Těžítko a drobný objekt, Moravská galerie v Brně
1987
Sklo a světlo, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem
1987
Skleněná plastika, Dům umění města Brna
1984
Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984
Setkání: Skleněná plastika v historickém prostředí, Zámek Telč
1983
Skleněná plastika, Dům umění města Brna
1978
Metro a výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1977
Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby, Praha
1973/1974
Böhmisches Glas der Gegenwart, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe, Kunstgewerbemuseum Berlin, Kunstsammlungen der Veste Coburg
1970
Současné české sklo, Mánes, Praha
1969
Sklo severočeských výtvarníků, Výstavní síň Betlémské náměstí, Praha

Ceny

1995
Cena Masarykovy akademie umění

Nejnovější publikace

Alena Adlerová, Sklo severočeských výtvarníků, SČVU 1969
Alena Adlerová, Axel von Saldern, Böhmisches Glas der Gegenwart, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 1973
Jiřina Medková, Skleněná plastika (Současná československá tvorba), Dům umění města Brna 1983
Jiřina Medková, Setkání (Skleněná plastika v historickém prostředí), KSSPOOP Brno 1984
Antonín Langhamer, Sklo a světlo (Práce pedagogů sřední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově nositelky řádu práce), SČSVU 1987
Pavel Werner, text Jan Kříž, Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově 1988
Who´s Who in Contemporary Glass Art. A Comprehensive World Guide to Glass Artists-Craftsmen-Designers, Waldrich Verlag, München 1993
Antonín Langhamer, Legenda o českém skle, TIGRIS spol. s r. o. 1999
Miroslav Klivar, Česká skleněná plastika, Moraviapress 1999
Sylva Petrová, České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha 2001
Sklo, sochy, obrazy: 1856 (Střední uměleckoprůmyslová škola Sklářská), Kamenický Šenov 2002
Antonín Langhamer (ed.), Sklo a světlo: 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově, Galerie design centra ČR, Praha, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2006
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky 2006
Antonín Langhamer: Pavel Werner – Sklo, obrazy, kresby, České Budějovice 2007
Jitka Lněničková, Křehká krása stříbřeného skla, Muzeum Šumavy 2007
Connections 2009 (Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika), Agency Prague Cherry, spol. s.r.o. 2009
Jiří Bohdálek: Pavel Werner – Sklo/kresba, Muzeum města Brna 2013