English

Kurt Gebauer  | web

IGS 2021: Ajeto / Lindava

Datum narození: *18. 8. 1941

Země původu: Česká republika
Země současného pobytu: Česká republikaHousenka ranného kapitalismu
Praha
2021

Kamenná kniha
pomník Františka Palackého
Praha
2018

Obří trpaslík
Praze
2006

Vzdělání

1963 - 1969
Akademie výtvarných umění v Praze, profesoři: Vincenc Makovský a Karel Lidický
1956 - 1959
Průmyslová škola pro dobývání a zpracování kamene, Hořice
1955 - 1956
Střední škola uměleckých řemesel v Brně

Stáže

1972
stáž v ateliéru Cesara Baldaciniho, Académie des Beaux-Arts v Paříži
1965
stáž u O. H. Hajeka ve Stuttgartu

Pracovní zkušenosti

2019
profesorem na katedře KVK FPE, Západočeská univerzita v Plzni
1990 - 2015
profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – Ateliér sochařství, poté emeritní profesor
od 1969
sochař ve svobodném povolání
1962-1963
kameníkem v Praze na Emauzích, Prašné bráně a Valdštejnském paláci
1959-1960
kameníkem v Praze na Emauzích, Prašné bráně a Valdštejnském paláci

Veřejné sbírky

Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Moravská galerie v Brně
Nadace Jana a Medy Mládkových
Nadace a Centrum pro současné umění Praha - Sorosovo centrum
sbírka Pražského hradu
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace
Museum umění a designu Benešov
Alšova Jihočeská Galerie
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Museum Bochum
Middelheim Museum, Antverpy
Plaza Gallery, Tokio