English

Layne Rowe  | web

IGS 2021: Novotný Glass / Nový Bor

Datum narození: *24. 10. 1971

Země původu: Velká Británie
Země současného pobytu: Velká BritánieOrnithology / Ornitologie

Woven Mandala group / Skupina tkaných mandal

Wings / Křídla

Vzdělání

1989
graduated on / absolvoval na Shephalbury College in Art and Design
později / later
University of Central Lancashire – 3D Design

Pracovní zkušenosti

od / since 2005
settled as a glassmaker in England and began his own line of designs / usadil se jako sklář v Anglii a začal vytvářet vlastní řadu návrhů
2003 - 2005
he was making and exhibiting his blown glass in Brazil / vyráběl a vystavoval své foukané sklo v Brazílii
studio blower / studiový foukač - Peter Layton / London Glassblowing

Společné výstavy (výběr)

2014
“Subversive Design”, with Grayson Perry and Alexander McQueenBrighton Museum and Art Gallery
2013, 2014
„Power of Making“, Victoria & Albert Museum, London
Collect, Saatchi Gallery

Ceny

2015
Design Award Bavarian State Prize