English

Jarmila Mucha Plocková  | web

IGS 2021: Ave Clara / Polevsko

Datum narození: *21. 7. 1950

Země původu: Česká republika
Země současného pobytu: Česká republikaváza Ruce/ vase Hands
realizace návrhu Alfonse Muchy/
implementation of Alfonse Mucha's proposal
- Documents Décoratifs 1902

brož Chrysanthema/ Chrysanthema brooch
realizace návrhu Alfonse Muchy/
implementation of Alfonse Mucha's proposal
Documents Décoratifs 1902

náhrdelník Pomněnky/ Buttercup necklace

Vzdělání

1985 - 1987
Escola Massana - ateliér malby/, painting department, Barcelona, Španělsko
1974 - 1978
Akademie výtvarných umění Praze - architektonická tvorba/architectural creation
1968 - 1974
České vysoké učení technické v Praze - fakulta architektury/Faculty of Architecture

Pracovní zkušenosti

1979 – 1981
Ústav pro výzkum a projektování školských staveb při Ministerstvu školství/Institute for Research and Design of School Buildings at the Ministry of Education, Praha
externí výtvarnice pro různé architektonické ateliéry/ external artists for various architectural studios, Barcelona, Španělsko
1984
Ateliér Jaume Freixa (dostavba objektu Muzea a Nadace Joan Miró)/ (condition of the building of the Museum and the Joan Miró Foundation), Barcelona, Španělsko
1986
spolupráce s Atelierem Oriola Bohigase/collaboration with Atelier Oriola Bohigase, Barcelona, Španělsko
od 1989
zaměstnána v Taller de Arquitectura Ricarda Bofilla v Barceloně pod vedením Petera Hodgkinsona - podílela se na stavbách souvisejících s letní olympiádou v Barceloně 1992, dále na projektech letiště na ostrově Fuerteventura (Kanárské ostrovy), Muzea moderního umění Reina Sofía a Auditoria Reina Sofía v Madridu/employed at the Taller de Arquitectura of Ricardo Bofill in Barcelona under the leadership of Peter Hodgkinson - involved in construction related to the 1992 Barcelona Summer Olympics, as well as airport projects on the island of Fuerteventura (Canary Islands), Reina Sofía and Reina Sofía Museums of Modern Art in Madrid
pracovala pro společnost Circle Fine Art Corporation v New Yorku (1988 - 1992), Christofle v Paříži a Galerii Onorato v Miláně/ worked for Circle Fine Art Corporation in New York (1988 - 1992), Christofle in Paris and Onorato Gallery in Milan pro Museum Doi v japonské Ósace (obsahující největší soukromou sbírku děl Alfonse Muchy na světě) navrhla nábytek a měla participovat i na projektu muzejní budovy/ for Museum Doi in Osaka, Japan (containing the largest private collection of works by Alfonso Mucha in the world), she designed furniture and was to participate in the museum building project
1992
založila Atelier Mucha JP, Praha – návrhy šperků a užitého umění/ founded Atelier Mucha JP, Prague - designs of jewellery and used art
kolem/ circa 1994
se soustředí předevší́m na původní Muchovy nerealizované návrhy/ focus primarily on original Mucho unrealized designs
po/after 2000
její tvorba upřednostňuje návrhy vlastní nebo Muchovu tvorbu pouze inspirované
- spolupracuje s předními odborníky šperkařského a sklářského oboru/her creation favours designs of her own or Much's creation only inspired - she collaborates with leading experts in the jewellery and glass industry
do roku/within a year 2020
prodává ve vlastní galerii/sells in its own gallery Mucha JPM, Praha
dlouhodobě prodává v řetězci prodejních uměleckých galerií v Paříži/long-term sales at a chain of art galleries in Paris

Samostatné výstavy

2021
Expo 2020 Dubai, Spojené arabské emiráty
2018
Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková / Řemeslo / Kontinuita, Muzeum Karlovy Vary
2017
Mucha JMP, Kjóto, Japonsko
2017
Mucha JMP, Tokio, Japonsko
2016
České kulturní centrum, Paříž, Francie
2015
Prague Days Chicago, Illinois, USA
2009
Vzácné dědictví / Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková, Novoměstská radnice, Praha
2008
A Tresarured Legacy, Comenius Museum, Naarden, Holandsko
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Ivančice
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, Slavkov na Moravě
2007
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, U Synků, Hustopeče
2006
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
1999
Art Nouveau e Giapponismo - Alfons Mucha, Milán, Itálie

Nejnovější publikace

Art Nouveau e Giapponismo - Alfons Mucha 1999
Vzácné dědictví, 2005