SKLÁŘSKÁ ŠKOLA Nový Bor | web

Současná sklářská škola vznikla 1. ledna 2004, kdy se spojily dvě novoborské sklářské školy, jejichž historická kontinuita sahá až do roku 1763.

Škola nabízí žákům a studentům středoškolské a vyšší odborné vzdělání v uměleckých i řemeslných sklářských oborech foukání, rytí, broušení, obrušování, malby skla a uměleckých vitráží, dále středoškolské vzdělání ve čtyřletém všeobecném Gymnáziu, v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a uměleckém oboru Design interiéru. Středoškolská studia jsou jak tříletá, zakončená závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, tak čtyřletá, zakončená maturitou. Vyšší odborné vzdělání je určené pro absolventy maturitních ročníků, je tříleté a je zakončeno absolutoriem a získáním titulu DiS – diplomovaný specialista.

Pro zahraniční i české zájemce z řad veřejnosti škola nabízí účast ve sklářských praktických kurzech foukání, rytí, broušení, obrušování, malby skla, vitráže, fusingu, tavené plastiky a také výuku české konverzace, obsluhy osobních počítačů, anglického, německého a ruského jazyka.

Pro veškerou výuku má škola vlastní dílny, sklářskou huť a ateliéry.

K dispozici jsou i ubytovací a stravovací kapacity ve vlastním domově mládeže, a to jak pro studenty, tak i pro účastníky kurzů.

Nedílnou součástí školy je vlastní galerie, ve které jsou vystaveny nejlepší práce studentů a pořádány výstavy. Škola má také dvě prodejny žákovských a studentských výrobků.

Studenti školy jsou několikrát ročně vysíláni do zahraničí, kde se účastní výměnných stáží, kurzů a výstav nebo spolupracují se studenty dalších evropských škol, kde si navzájem vyměňují a získávají další informace a zkušenosti.
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Revoluční 500
473 01 Nový Bor

PaedDr. Ilona Jindrová
tel.: 728 032 195
jindrova@glassschool.cz