Petr Šetlík

IGS 2018: Jiří Pačinek glass

Datum narození/Birthdate: *15. 1. 1985

Země původu/Country of origin: Československo / Czechoslovakia
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech Republic

Vzdělání/Education

2009 - 2012 Vyšší odborná škola sklářská, Nový Bor / Glass School Nový Bor

Pracovní zkušenosti/Working experience

Asistent Reného Roubíčka / assistent of René Roubíček