Koncern Design Studio

IGS 2018: Ave Clara

Datum narození/Birthdate: *19. 2. 1972 - Jiří Přibyl
*28. 3. 1976 - Martin Imrich

Země původu/Country of origin: Česká republika / Czech Republic
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech RepublicEmbracing Paranoia - 2015
Foto: Filip Šlapal

Lasvit Crystal wall - 2010
Foto: Filip Šlapal

Basic Dimensioning, with BOMMA - 2006
Foto: Filip Šlapal

WEB

Studio

Koncern Design Studio vzniklo v roce 2000 a jeho základ tvoří dvojice designérů Jiří Přibyl a Martin Imrich. Je specializované na průmyslový design, studio pracuje především pro mezinárodní společnosti. Poskytuje širší podporu při vývoji výrobků, která začíná už rešerží v daném oboru, přes zadání k vývoji a spoluprácí s marketingovým oddělením klienta.

Koncern Design Studio was founded in 2000 by two designers Jiri Pribyl and Martin Imrich. Studio is specialized in industrial design, it mainly works for international companies. Studio provides wider support in product development which starts with research in the branch, continues through the development and leads to the cooperation with client´s marketing department.

Studio se pravidelně věnuje i experimentalním konceptuálním projektům, které se pohybují na poli mezi současným výtvarným uměním a designem. např Fake it Easy, TV Merkur, Domestic violence – Golden edition, Future Crystal atd.

Koncern Design Studio regularly devotes also to conceptual experimental project that move in the field between contemporary modern art and design, such as projects Fake It Easy, Tv Merkur, Domestic Violence – Golden Edition, Future Crystal etc.

Práce v oborech /Work in following fields

  • automobilové doplňky / automotive accessories
  • nápojového a brendovaného skla a souvisejících barmanských doplňků / beverage and branded glass and related bartending accessories
  • reklamních předmětů / promotion items
  • nábytek/ furniture
  • svítidla/ lights
  • interierové aplikace do architektury / interior applications for architecture

Samostatné výstavy/Solo exhibitions

2015 Salone del Mobile, Miláno, IT
2014 Krajinou Koncernovaného Designu, Moravská galerie v Brně / Jurkovičova vila, Brno, CZ
2012 China International Design Business Week red dot in Xiamen
2011 Month of Design 2011, Lublaň
Designblok, Praha
2010 Designblok, Praha
2010 Salone Internazionale del Mobile, Milano
2009 Designblok, Praha
2009 Salone Internazionale del Mobile 2009, Milano
Maison & Object, Paris
2008 Designblok, Praha
Salone Internazionale del Mobile 2008, Milano
2007 Designblok, Praha
Salone Internazionale del Mobile, Milano
2006,2005 Designblok, Praha
České centrum / Czech Center, New York, USA
Seoul Design Olympiad, Seoul
Kind + Jugend, Cologne, Germany
DesignMai, Berlin, Germany
100% Design, London, Great Britain
Euroluce, Milano, Italy
Czech Olympic House 2012, London, Great Britain

Ceny/Awards

2018 German Design Award
2017 Red Dot Award: Product Design
2016 Red Dot Design Award
2014 Red Dot Design Award
2013 Red Dot Design Award
2012 Kind and Jugend Innovation Award
2011 Red Dot Design Award
2010 Red Dot Honourable Mention
2009 Red Dot Design Award
2008 Red Dot Honourable Mention
2006 Kind and Jugend Innovation Award