aktuality
program
účastníci
registrace
studenti
historie
video
foto
Síň slávy
pořadatelé
partneři
kontakt
mapy

Aktuality

XIII. ročník IGS v roce významných osmičkových výročí

Rok 2018 je pro Nový Bor významný nejen konáním XIII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia, ale vedle oslav tohoto sklářského svátku si město připomene i řadu významných výročí regionálního i republikového charakteru. Nejvýznamnější akce se pak ve městě protnou právě v měsíci říjnu. Sklářskou historii i současnost bude ve dnech 4. – 7. října 2018 reprezentovat XIII. ročník IGS včetně tradičních městských Sklářských slavností. V neděli 28. října si pak společně připomeneme slavnostním koncertem v novoborském městském divadle 100. výročí ukončení 1. světové války a vznik samostatného Československa.

„Exteriéry i interiéry města jsou připraveny po celý rok sloužit obyvatelům i návštěvníkům města při kulturních, společenských, vzpomínkových i sportovních akcích. V roce 2018 dostalo náměstí Míru, jež tvoří přirozený střed města, zcela novou tvář. V rámci celkové rekonstrukce plochy náměstí zde byl instalován středový prvek odkazující se ke sklářské historii města. Poprvé nové náměstí uvítalo veřejnost při společných novoročních oslavách, v říjnu plánujeme tento nový městský veřejný prostor využít pro závěrečné setkání pořadatelů, účastníků, hostů, partnerů i servisních pracovníků, zkrátka všech, kteří jakýmkoliv způsobem participovali na IGS. Naším cílem je poskytnout pro toto setkání prostor s dostatečnou kapacitou a připravit všem zúčastněným nezapomenutelné zážitky. Překvapením by měl být program, v němž se IGS 2018 propojí s dalšími osmičkovými výročími,“ představil záměry pracovního týmu ředitel IGS a starosta města Jaromír Dvořák.


Skláři budou při IGS tvořit pod záštitou hejtmana Libereckého kraje

Žádosti pracovního týmu IGS o převzetí záštity nad akcí vyhověl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Vedle významné finanční podpory ve výši 500.000 Kč, kterou má IGS od Libereckého kraje již smluvně zajištěnou, dostalo se převzetím záštity nad IGS místním sklářům i významné podpory morální. Pro všechny sklářské firmy, které na IGS participují a současně reprezentují nejrozšířenější výrobní odvětví v regionu, je převzetí záštity hejtmanem Libereckého kraje signálem, že udržení a rozvoj tradičního sklářského řemesla je vnímáno jako zásadní nejen pro Novoborsko, ale i pro Liberecký kraj a celou Českou republiku. Organizační tým přijímá postoj vedení Libereckého kraje jako ocenění jedinečnosti tohoto pracovního setkání sklářů z celého světa nejen po stránce obsahové, ale i jako ocenění dobré spolupráce veřejného a soukromého sektoru při jeho organizaci.

Záštita hejtmana Libereckého kraje

Kliknutín na sken záštity se otevře PDF soubor.


Sklářské slavnosti budou letos součástí IGS

Tradiční Sklářské slavnosti, které každoročně přivedou do města řadu návštěvníků, budou letos spojeny s dalším velkým sklářským svátkem – Mezinárodním sklářským sympoziem IGS 2018. Poprvé po rekonstrukci tak novoborské náměstí zažije zatěžkávací zkoušku v podobě akce pro veřejnost, jež bude lákat na sklo a zábavu. Předpokládáme, že závěrečné setkání pořadatelů a účastníků IGS proběhne právě ve veřejném prostoru novoborského náměstí a bude tak určeno nejen aktivním spolupracovníkům, účastníkům a hostům IGS, ale i široké veřejnosti. Všichni se mohou těšit na bohatý kulturní program včetně vystoupení The Beatles Revival, skupiny The Backwards!

RNDr. Alena Forgáčová
za sekretariát IGS


Sklářské firmy se mohou zapojit do Dne otevřených dveří

V sobotu 6. října otevřou pořádající subjekty Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2018 své dveře veřejnosti. Ke Dni otevřených dveří se mohou připojit i další firmy, které pozvou návštěvníky sympozia do svých provozů. Mezinárodní sklářské sympozium je oslavou skla, místních sklářů a celého regionu, pro který je sklářské řemeslo historií i současností, proto je cílem sympozia zviditelnit i ty sklářské subjekty, které se na organizaci IGS 2018 přímo nepodílejí. Sklářské firmy mají možnost projevit svůj zájem o zařazení do této doprovodné akce do konce června a to formou e-mailu na adresu sekretariátu IGS: aforgacova@novy-bor.cz nebo osobně na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, 3. patro, budova A, kde se pro potřeby IGS změnila kancelář A. Forgáčové na sekretariát IGS. Zapojte se do Dne otevřených dveří a ukažte celému světu, že SKLO NÁS SPOJUJE!

Po ukončení registrace bude zpracována mapka, do níž budou zaneseny přihlášené firmy. Ta se stane součástí oficiálních propagačních materiálů IGS a bude dostupná všem návštěvníkům, kteří v říjnu přijedou do Nového Boru obdivovat křehkou krásu.

RNDr. Alena Forgáčová
za sekretariát IGS


SKLO NÁS SPOJUJE!

Ve dnech 4. až 7. října přivítá město Nový Bor na Mezinárodním sklářském sympoziu IGS 2018 opět skláře z domova i ze světa, aby zde po dobu čtyř dnů v hutích i rafinačních dílnách realizovali své návrhy. Od roku 1982, kdy se uskutečnil první ročník sympozia, se letos setkají skláři v Novém Boru již potřinácté. Každé toto mezinárodní setkání sklářských umělců, výtvarníků a designerů bylo unikátní, mělo svá specifika, novinky a rekordy, jedno však měla všechna sympozia společné. Nabídla možnost k setkání sklářů z celého světa v prostředí společné tvůrčí práce, výměny názorů a zkušeností, získávání a posilování kontaktů a přátelství a nejinak tomu bude i v roce 2018. O tom ostatně vypovídá i hlavní motto letošního ročníku – Sklo nás spojuje. Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci pořadatelských subjektů. V jejich čele stojí město Nový Bor, spolupořadateli pak jsou sklářské firmy a také sklářské školy.

Město Nový Bor se prakticky od svého vzniku před více než 260 lety pyšní přívlastkem „město skla“. Jako takové je známo i v zahraničí. Ve městě a okolí působí na 120 firem, z nichž ty nejvýznamnější na IGS participují. Stejně tak je významným způsobem do projektu zapojeno Sklářské muzeum Nový Bor. Sklo je pro místní region fenoménem, který ho proslavil a i v současnosti reprezentuje po celém světě. Každý ročník IGS promění Nový Bor, město s necelými dvanácti tisíci obyvateli, v metropoli světového sklářství. IGS tak má zásadní význam pro umělecké sklářství, podporuje vnímání Nového Boru, Libereckého kraje i České republiky jako významné sklářské destinace. Má tedy obrovský význam nejen pro zdejší sklářský region, ale také pro zviditelnění českého skla a českého sklářského řemesla ve světovém kontextu. Od roku 1982 se na sympoziu vystřídalo na šest set výtvarných umělců z domova i ze zahraničí. V průběhu své tvorby se představili odborné i laické veřejnosti, přičemž nezanedbatelný význam má spolupráce zahraničních výtvarníků s českými sklářskými řemeslníky, kteří jejich návrhy během sympozia realizovali. Cíle a poslání symposia jsou tedy jasné – vedle předních sklářských umělců z celého světa představit zejména místní špičkové foukače, brusiče, rytce, formaře a tím přirozeně firmy, které je zaměstnávají, udržují tak tradici a zároveň zajišťují budoucnost slavného fenoménu s názvem České sklo. Vedle sklářů IGS přivede do města i obchodníky, galeristy a teoretiky umění, kteří pak po světě prezentují zážitky a zkušenosti z Nového Boru. IGS nemá ve světě obdoby, svým rozsahem i obsahem je nejvýznamnější akcí svého druhu a nikde na světě se také nenajde v jednom místě taková koncentrace technologií a firem v oblasti sklářství. Město Nový Bor stojí včele pořadatelských subjektů již počtvrté. V roce 2009 převzalo v důsledku krize, jež postihla sklářský průmysl, pomyslný štafetový kolík od zakladatele tradice sympozií, od Crystalexu.

Bez významného podílu spolupořadatelů, kteří zajišťují vlastní tvorbu, a bez partnerů, kteří sympozium podporují finančně, by však nebylo reálné akci uskutečnit. Pořadatelské subjekty se podílejí na organizaci a současně investují ze svých rozpočtů nemalé finanční prostředky na to, aby umělcům zajistily doslova plný servis, komfort a dokonalé zázemí pro vytvoření skleněných artefaktů. Partnery sympozia pak jsou významné sklářské firmy regionu, muzea, samosprávné územní celky i instituce veřejné správy. Spolupořadateli IGS 2018 jsou sklářské firmy AVE CLARA, AZ-DESIGN, CRYSTALEX CZ, EGERMANN, JIŘÍ PAČINEK, KOLEKTIV ATELIERS, LASVIT AJETO, PRECIOSA, SKLÁRNA SLAVIA, NOVOTNY GLASS, ŠÍPEK TEAM a TGK společně se Sklářským muzeem Nový Bor a sklářskými školami v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Zástupci všech těchto subjektů tvoří pracovní tým, jehož cílem je zajistit všem účastníkům i hostům sympozia nezapomenutelné zážitky a přispět k udržení a rozvoji tradičního řemesla sklářského regionu a jeho propagace na mezinárodní úrovni. V čele týmu stojí starosta města Nový Bor Jaromír Dvořák v roli ředitele sympozia, za město pak dále tajemnice sympozia Alena Forgáčová. Dalšími členy úzkého pracovního týmu jsou Eliška Vavříčková za sklářské muzeum, Magdaléna Riedelová za sekretariát sympozia a zejména pak kurátor IGS Milan Hlaveš, vedoucí kurátor sbírky skla a keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tato spolupráce je možná právě díky partnerství UPM a IGS, za což patří dík ředitelce muzea Heleně Koenigsmarkové. Mezi partnery dominuje LASVIT, který patří mezi pořadatelské subjekty, navíc však IGS 2018 významně finančně podporuje. Plní tak všechny úkoly, jež jsou v oblasti organizační i finanční kladeny na pořadatelské subjekty, mimo to však poskytuje finanční prostředky na společné aktivity, jako jsou propagace, oficiální společenské akce či kulturní program sympozia. K dalším významným partnerům letošního ročníku IGS dále patří Liberecký kraj, který sympoziu poskytl podporu nejen finanční, ale i podporu morální ve formě záštity hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Převzetím záštity předává hejtman vzkaz všem pořadatelům, že jejich práci podporuje a jejich dílo považuje za užitečné a přínosné pro celý Liberecký kraj. Významnou finanční podporu poskytlo sympoziu i Ministerstvo kultury ČR v rámci dotační podpory festivalů a také Nadace ČEZ v rámci podpory regionů.

K aktivní účasti na sympoziu se již akreditovalo více než 50 umělců zastupujících evropský kontinent i zámoří, reprezentujících mnoho různých uměleckých oborů – sklářské volné a konceptuální umění, design, architekturu či módu. S velkým smutkem přijímáme skutečnost, že IGS 2018 svou přítomností již neozdobí sklářská legenda René Roubíček, který byl společně s manželkou Miluší Roubíčkovou během předešlého ročníku uveden jako první do Síně slávy. Tato pocta legendám je v roce 2018 určena Jiřímu Šuhájkovi, který bude do Síně slávy uveden během slavnostního zahájení IGS ve čtvrtek 4. října v městském divadle v Novém Boru. Že volba padla právě na Jiřího Šuhájka, není jistě žádným překvapením, neboť jeho jméno se mezi účastníky IGS vyskytuje se železnou pravidelností po celou dobu jeho trvání. Poctu dílu Jiřího Šuhájka vzdává i vizuál letošního IGS, pro jehož zpracování si grafické studio Revolta vypůjčilo jeho Ferdoraje.

IGS 2018 je pro celý svět signálem a jasným sdělením, že Nový Bor je stále místem, kde sklářská výroba a umění jsou stále živým, vůdčím a originálním fenoménem. Přijďte se v říjnu do Nového Boru přesvědčit, že české sklo žije a že SKLO NÁS SPOJUJE!

RNDr. Alena Forgáčová
za sekretariát IGS 2018